Menswear Memopad

370.000

  • Size: 9.7cm (W) x 20cmcm (H) x 2.1cm (D)
  • Page: 360
  • Paper: 80 gsm wood-free
  • Weight: 0.3kg
  • Cover: Soft-cover

Còn hàng (có thể đặt hàng trước)

Danh mục: , , , Từ khóa: